2023 firar vi 30-års jubileum!

Nytorp effiktiviserar verksamheten, minskar energiförbrukning samt skapar bättre arbetsmiljö!

Nytorp AB har under 2017 och 2018 har med stöd av EU-bidrag effektiviserat vår verksamhet genom installation av skuggväv.

Skuggväven skyddar våra plantor från direkt sol och eventuell kyla.

På vintern beräknas vi, med anledning av skuggvävens isolerande verkan, även kunna spara in ca 47% av våra energiuppvärmningskostnader vilket är bra både för företaget och miljön.
Under sommaren skyddar väven även våra anställda och bidrar till bättre arbetsmiljö.

Filmer från Nytorp


Filmen om Nytorp från 2023 visar anläggningen i Påarp med miljö från omgivning och sallatsodlingar.


Film från 2018 med produktionslinje för automatiserad sallatstvätt.


Film från 2018 med produktionslinje för packetering av sallat med Flowpack.
(Detaljer, moment)


Film från 2018 med produktionslinje för packetering av sallat med Flowpack.
(Översikt, moment)